COVID-19 Тест Центры в Городе Канпур

Канпур

Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College

Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208002, India

Ближайший аэропорт:

Kanpur Civil Airport

pickvisa.ru